Mit Samfundsfag


EU - en trussel mod nationalstaterne?

Skal EU-integrationen rulles tilbage og magten i højere grad overlades til nationalstaterne? Det har været kravet i de senere års nationalistiske og populistiske bølge i Europa. Gennem interviews med nøglepersoner i EU-systemet belyses magtforholdet mellem EU's institutioner, behovet for overstatslig regulering og om nationalstaterne er blevet klemt af den udvikling der finder sted. Til sidst rejses spørgsmålet hvor EU befinder sig på aksen mellem 'fædrelandenes Europa' og 'Europas Forenede Stater' og hvilken udviklingsretning der er den bedste. 

Diskussion

  1. Årsager til den nationalistiske bølge i Europa
  2. Hvilke udviklingstendenser påvirker magtforholdet mellem EU's institutioner?
  3. Spillet mellem institutionerne belyst ud fra interviewene
  4. Hvilken model for Europas fremtid er den bedste?