Mit Samfundsfag


Europas rolle i verden?

Igennem mange år har de fleste EU-lande fastlagt deres udenrigspolitiske linje i tæt parløb med storebroderen USA. Af samme årsag har EU’s stemme i udenrigspolitikken fyldt meget lidt. Men i de sidste par år har det ændret sig markant.

  • USA har trukket sig ud af FN’s internationale klimaaftale
  • USA har indledt en handelskrig mod tætte samhandelspartnere
  • USA har forladt nedrustningsaftalen med Iran
  • Og præsident Trump truer med at trække USA helt - eller delvist - fra NATO-alliancen.

Det er første gang siden Anden Verdenskrig at en amerikansk præsident stiller spørgsmålstegn ved EU. Det markante kursskifte i USA har fået alarmklokkerne til at ringe i de europæiske hovedstæder. Samtidig bliver Europa presset af ustabilitet og uro fra alle sider. For europæerne rejser der sig en række spørgsmål, som vi vil se nærmere på i dette program.

Diskussion:

  1. Hvad vil EU-landene gøre for at tage vare på sin egen sikkerhed?

  2. Hvilken rolle kan og vil Europa spille på den store verdensscene?