Mit Samfundsfag


Læs videre

Litteratur

 • Hans Branner: Det politiske Europa, 3.udg., Columbus 2017
 • Jacob Langvad: Europas svære fællesskab, Columbus 2015
 • Peter Nedergaard: Hvordan fungerer Den Europæiske Union? Columbus 2013
 • Julie Hassing Nielsen og Mads Dagnis Jensen:  EUropa på vej, Systime 2018 (e-bog)
 • Morten Kelstrup, Dorte Sindbjerg Martinsen og Marlene Wind: Europa i forandring, 3.udg., Hans Reitzels forlag 2017.
 • Catharina Sørensen: "EU kan også beskytte Danmarks suverænitet", Politikens kronik, 23.1.2018.
 • Tænketanken Europa: Det suveræne Danmark, rapport 2017

EU-tænketanke i Bruxelles

Hvis du vil vide mere om tænketanke i Bruxelles kan du kontakte direktør Søren Toft.

European Policy Centre

Policy-tænketank. Uafhængig, non-profit tænketank, der er fokuseret på Europæisk integration. Spiller en vigtig rolle i forhold til at rådgive og understøtte embedsmænd og politikere til at træffe kvalificeret politiske beslutninger i EU - baseret på fakta, evidens og analyser. De fokuserer både på politiske og økonomiske problemstillinger i EU-samarbejdet, herunder især på EU's policies: som eks. forskning, uddannelse, landbrug, regionalfonde, erhvervs- og industripolitik, handelspolitik, m.v.

Kontaktpersoner:

 • Fabian Zuleeg, Chief Executive.
 • Rebecca Castermans, Media and Communications Executive´


Centre for European Policy Studies  
 
Policy-tænketank. Uafhængig, non-profit tænketank, der er fokuseret på Europæisk integration. Spiller en vigtig rolle i forhold til at rådgive og understøtte embedsmænd og politikere til at træffe kvalificeret politiske beslutninger i EU - baseret på fakta, evidens og analyser.Fokus på: økonomiske og sociale programmer, klimapolitik, udenrigspolitik, retlige og indre anliggender samt EU's budget.

Kontaktpersoner (via hjemmesiden):

 • Karel Lannoo, Chief Executive Officer.
 • Xavier Trota, Communications Manager.


Carnegie Europe
Forskningsbaseret tænketank. Carnegie er en global tænketanksorganisation, der har hjemsted i USA, med en europæisk afdeling i Bruxelles. De har fokus på international konfliktløsning, demokratiopbygning - især i Mellemøsten og Afrika – og støtte af Carnegie fonden.    

Kontaktpersoner:

 • Jan Techau, Director
 • Monica Tiberi, Communications Manager


Friends of Europe
Policy-tænketank. Uafhængig, non-profit tænketank, der er fokuseret på Europæisk integration. Spiller en vigtig rolle i forhold til at rådgive og understøtte embedsmænd og politikere til at træffe kvalificeret politiske beslutninger i EU - baseret på fakta, evidens og analyser.

Kontaktperson:

 • Geert Cami, Co-founder & Director

Guide til et studiebesøg i Bruxelles

Hovedparten af de vigtigste demokratiske, politiske institutioner i EU  ligger i Belgiens hovedstad, Bruxelles. Det gælder både EU-Kommissionen, EU-Parlamentet, EU’s Ministerråd samt Det Europæiske Råd. Det giver derfor god mening at aflægge Bruxelles et studiebesøg i forbindelse med EU-undervisningen i gymnasiet, på erhvervsskolen, universiteter eller andre videregående uddannelser, hvor EU-undervisningen indgår.

Det er ofte sådan, at man først for alvor forstår de abstrakte begreber i lærebøgerne, når man selv har set hvordan det fungerer i praksis, og får talt med de mennesker, der i bund og grund udgør kernen i enhver demokratisk beslutningsproces. Derfor kan vi også anbefale, at man tager på studietur til Bruxelles for at få et personligt førstehåndsindtryk af EU-samarbejdet.
Der er mange steder at besøge, men vi kan anbefale følgende besøgssteder, der alle kan bistå med planlægningen af besøget og finde egnede lokaler samt – i visse tilfælde - oplægsholdere:

1. EU-Kommissionen i Bruxelles:
Kommissærerne har til huse i Kommissionens hovedbygning, Berlaymont, i centrum af Bruxelles. Besøgstjenesten tilbyder mange forskellige muligheder så man kan sammensætte et skræddersyet besøg, både hvad angår emnet, længden, spørgsmålene med videre. Det er gratis og tilbydes alle interesserede.

Se linket her: ec.europa.eu/info/about-european-commission/visit-european-commission/visitors-centre_da
 
2. Europa-Parlamentet i Bruxelles. Her kan man mødes med de danske medlemmer af Europa-Parlamentet, og høre mere om hvilke områder og politikker som de arbejder med i hverdagen. Se linket her: www.europarl.europa.eu/visiting/da/

3. Parlamentarium. Dette er et interaktivt museum, der fortæller mere detaljeret om, hvordan EU-institutionerne virker i praksis herunder især Europa-Parlamentet. Der er en mængde film, udstillinger, og digitale værktøjer så den studerende selv kan undersøge særlige forhold af interesse. Se linket her: www.europarl.europa.eu/visiting/da/bruxelles/parlamentarium

4. Huset for Europæisk historie.  
Fra myter og opdagelser til kaos og samhørighed i det 20. århundrede tager Huset for Europæisk Historie besøgende med på en rejse gennem den europæiske historie. Udstillinger er tilgængelige på alle 24 officielle EU-sprog, og der er gratis adgang. Der er skræddersyede materialer til skoler og grupper. Se linket her: www.europarl.europa.eu/visiting/da/bruxelles/huset-for-europ%C3%A6isk-historie

5. Ministerrådet i Bruxelles. Den sidste EU-institution som er vigtig at besøge i Bruxelles, er Ministerrådet. Det er tæt på Kommissionen og det er her at ministre og embedsmænd fra de enkelte medlemsstater mødes og træffer beslutninger på Europas vegne. Se linket her: www.consilium.europa.eu/en/contact/visits/