Mit Samfundsfag


Udvider EU suveræniteten?

Hænger vi i Danmark fast i en gammeldags opfattelse af suverænitetsbegrebet? Og kan man sige at EU i virkeligheden er med til at udvide vores suverænitet? Spørgsmålene belyses gennem interviews med en række nøglepersoner i EU-systemet: Seks danske medlemmer af Europa-Parlamentet, konkurrencekommissær Margrethe Vestager og Ministerrådets generalsekretær Jeppe Tranholm-Mikkelsen. Undervejs berøres nogle af de store grænseoverskridende problemer som EU beskæftiger sig med, og det diskuteres om Danmark som lille land har mulighed for at øve indflydelse: Er de en fordel at sidde med ved bordet? Til sidst interviewes en forsker i Tænketanken Europa, der har udgivet en omfattende rapport om emnet.

Diskussion:

  1. Suverænitetsbegrebet – er det rimeligt at skelne mellem en formel og en reel side?
  2. Grænseoverskridende problemer og EU's rolle
  3. Danske holdninger til suverænitetsafgivelse
  4. Argumenterne for og imod "at sidde med ved bordet"