Mit Samfundsfag


International politik er i opbrud og det mærkes ikke mindst i Europa. EU og de enkelte medlemslande står over for en række nye udfordringer både udefra (Trump, Putin, flygtninge mv.) og indefra (populisme, opsplitning, illiberalt demokrati mv.). Den ændrede politiske virkelighed, de nye trusler og de mange grænseoverskridende problemer rejser en række grundlæggende spørgsmål vedrørende EU's fremtid.
 
• Skal og kan EU skabe et stærkt udvidet forsvarssamarbejde?
• Er suveræniteten i dag en hul skal, som kun kan genvindes gennem et styrket EU?
• Viser det folkelige oprør tværtimod at integrationen er gået for vidt, og at nationalstaterne er sat ud af spillet?

I en række nye EU-film sætter Europaundervisning fokus på centrale spørgsmål i debatten om det europæiske samarbejde. Det er problemstillinger, som vil spille en vigtig rolle på den politiske dagsorden frem mod det forestående folketingsvalg i Danmark og valget til Europa-Parlamentet i maj 2019.